More در سرطان معده

ورم معده یا گاستریت اصطلاحی کلی برای مجموعهای از مشکلات ناشی از التهاب پوشش معده است. افراد با این جهش ژنی مستعد ابتلا به سرطانهای مختلفی از جمله تومور مغزی، سرطانهای دستگاهی گوارش و سرطانهای سینه، ریه، کلیه، تیروئید و پوست هستند. اگر یکی از والدین جهش ژنی برای سندرم لینچ داشته باشد، ۵۰ درصد احتمال دارد که جهش به فرزند او منتقل شود. یکی از میوه های بسیار مفید در کاهش دردهای معده، میوه ی موز است. معمولا این بیماری در مراحل اولیه هیچ علامتی ندارد؛ یعنی غالبا بیماران تا زمانی که سرطان به مرحلهی پیشرفته نرسد، از ابتلا به آن آگاه نمیشوند. اگر علائم سرطان معده را بشناسید، ممکن است شما و پزشکتان بتوانید آن را در مراحل اولیه تشخیص دهید. این بدین معناست که ممکن است درد دور از زخم واقعی است. هر چقدر سرطان به میزان بیشتری از مخاط به سمت لایههای عمیقتر و زیرین معده گسترش پیدا کند، بیماری وارد مرحلهی پیشرفتهتری میشود و به درمان گستردهتری نیاز دارد.

مرحلهی ۲؛ تومور به لایههای عمیقتر معده رسیده است و معمولا سرطان به غدد لنفاوی گسترش یافته است، اما به سایر قسمت های بدن سرایت نکرده است. مرحلهی ۱؛ تومور به لایههای عمیقتر معده رسیده است و ممکن است سرطان به یک یا دو غدد لنفاوی اطراف معده گسترش یافته باشد، اما به سایر قسمتهای بدن سرایت نکرده است. مرحلهی ۴؛ در این مرحله، سرطان به نقاط دورتر بدن مانند ریه، مغز یا کبد گسترش یافته است. همانطور که استفاده از یخچال برای نگهداری غذا در سراسر دنیا افزایش یافته است، میزان سرطان معده کاهش یافته است. چند نمونه از PPI تا عبارتاند از: امپرازول (Prilosec)، اگزومپرازول (نکسیوم)، لانزوپرازول (Prevacid) و پانتوپرازول (Protonix). سندرم لینچ یک بیماری ارثی است که خطر ابتلا به سرطان رودهی بزرگ، سرطان آندومتر رحم و چند سرطان دیگر را افزایش میدهد. سندرم لی فرامنی هم یک استعداد ارثی خانوادگی برای طیف گستردهای از سرطانها است که به دلیل جهش ژن سرکوبگر تومور به نام TP53 ایجاد میشود.

اگر این موارد تاثیری نداشته باشند سپس پزشک از دیورتیکها استفاده میکند. استفاده از آندوسکوپی: به هنگام آندوسکوپی، پزشکتان یک لوله انعطاف پذیر را با یک لنز (اندوسکوپ) از طریق گلو و داخل مری، معده و روده باریک میفرستد. اما مهمتر از آن کمک گرفتن و مشورت گرفتن از متخصصان طب سنتی است. به فرآیندی که طی آن سرطان به سایر قسمتهای بدن گسترس پیدا میکند، «متاستاز» میگویند. مرحلهی ۰؛ سلولهای غیرطبیعی یا سرطانی فقط در سطح لایهی پوششی معده وجود دارند و سرطان به غدد لنفاوی یا سایر قسمتهای بدن گسترش نیافته است. سرطان معده زمانی رخ میدهد که سلولهای سالم موجود در بخش فوقانی دستگاهی گوارش سرطانی میشوند و خارج از کنترل رشد کرده و تشکیل تومور میدهند. در این روش یک لوله انعطافپذیر از مری به داخل معده هدایت میشود و به هنگام آندوسکوپی امکان دارد تکه کوچکی از بافت مخاط معده برداشته شود و برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده شود.

بهندرت میوه میخورید یا اصلا میوه در سبد غذایی شما جایی ندارد. با توجه به اینکه سرطان معده در مراحل اولیه بهندرت با علامت همراه است، اغلب تا زمانی که به مراحل پیشرفته نرسد، تشخیص داده نمیشود. با توجه به نتایج به دست آمده از این سه معیار سرطان معده به پنج مرحلهی زیر تقسیم میشود. غذا را خوب نمیپزید یا بهدرستی از آن نگهداری نمیکنید. معده یک اندام کیسه مانند است که مسؤولیت هضم غذا و انتقال مواد مغذی به سایر اندامهای گوارشی یعنی رودهی کوچک و رودهی بزرگ را بر عهده دارد. غذا پس از جویدن و بلعیدن وارد مری میشود؛ لولهای که غذا را به معده میرساند. معمولا از سیستم TNM کمیتهی مشترک سرطان آمریکا برای تعیین مراحل این بیماری استفاده میشود. نکته 3: همزمان با استفاده از فایل سابلیمینال این سایت به هیچ عنوان از فایل سابلیمینال دیگری استفاده نکنید. ضعف و آسیب به سد مخاطی که از دیواره معده محافظت میکند، به شیره گوارشی فرد این اجازه را میدهد تا به دیواره معده آسیب رسانده و آن را ملتهب کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *